Til forsiden
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
  - Kursus i Skriftlig kommunikation
"Skriv så du bliver læst..."
- Skriftlig kommunikation
Tekstforfatter og oversætter
- Andre kurser
Kan sammensættes efter behov
- Generel information
Lise Norup Marketing
-  
- - - - - - - - - - -

 

-
REFERENCER FRA KURSET
- Uddrag af deltagenes evaluering
 

Gennemsnittet for kurset er på 4,8 ud af 5 mulige. Jeg underviser på alle niveauer. Akademikere, ledere, chefsekretærer, advokatsekretærer, advokater, ingeniører, revisorer,
Administrativt personale i store og små virksomheder og offentlige virksomheder.

Jeg anbefaler altid, at deltagerne sammensættes så homogent som muligt. Men det er ikke altid, det er praktisk gennemførligt. Og så er det op til mig at give ”lidt ekstra”. Højtuddannede deltagere har andre behov end deltagere med kortere – eller ingen - uddannelse, og det tager jeg naturligvis hensyn til i min undervisning.

Målet er, at alle skal være tilfredse!
Jeg oplever ind i mellem, at medarbejdere er ”blevet sendt” på mit kursus, mere eller mindre frivilligt. Ledelsen har besluttet, at virksomheden skal profileres som en moderne virksomhed, og det skal den skriftlige kommunikation også afspejle.

Medarbejderne brummer måske lidt over at skulle have genopfrisket kommateringsprincipperne m.m. og ville hellere have været på teambuildin-kursus ude i naturen.

Så er det en stor glæde, når det lykkes mig at vende en negativ holdning til en positiv, og deltageren kommer hen til mig efter endt kursus og fortæller, at det overraskede ham, hvor sjovt det var. At han har lært noget, som han vil bruge med det samme. At han gerne vil lære mere...REFERENCER FRA KURSET
- Uddrag af deltagernes evaluering
   
  Alcatel -
- - -
  Reference - Alcatel:

Vi har benyttet Lise til tekstarbejde og til undervisning af vores medarbejdere i skriftlig kommunikation. Samtidig har Lise været en god inspirator og drivkraft for aktiviteter inden for intern kommunikation til at forbedre motivation og begejstring på arbejdspladsen.

Lise formår at forene en stærk faglig kompetence og erfaring med en fantastisk personlighed. Lises entusiasme, begejstring og glade smil skinner tydeligt igennem i hendes arbejde og når helt ud til de medarbejdere, som hun er i kontakt med. Vi er alle i bedre humør, når Lise har været her - og samtidig har vi lært noget.
 
  -  
  Rasmus Calmann-Hinke
Nordisk Marketingchef
Alcatel
 
  -  
  Advokatfirmaet C.E. Jensen  
- -
  Reference - Advokatfirmaet C.E. Jensen:
Vores
advokater og administrative personale har gennemgået kurser i Skriftlig Kommunikation og Notat- og Referatteknik ved Lise Norup.
Det var nogle meget nyttige og lærerige dage, og jeg har fået en meget positiv feedback fra medarbejderne.

 
   
 

For eksempel fremgik følgende af evalueringsskemaerne:

"Dejligt med et kursus med humor!"

"Jeg synes, vi kom omkring mange forskellige metoder/former/fif m.m."

"Frisk undervisningsform"

"Meget inspirerende og levende"


Lise Norup kan sine ting og har desuden evnen til at smitte kursisterne med sin entusiasme og glæde ved faget.

Vi satte pris på, at kurserne blev skræddersyet, så de passede til os og vores behov.

 
   
  Judy Jakobsen
Advokat
Advokatfirmaet C. E. Jensen
 
   
  Akzo Nobel Deco A/S  
-   -
  Reference - Akzo Nobel Deco A/S:

I Akzo Nobel Deco A/S bestræber vi os på at levere produkter og service af en høj kvalitet. Kommunikationen med leverandører, kunder og øvrige samarbejdspartnere skulle gerne understøtte vores kvalitetsprofil.

Formålet med det interne kursus i skriftlig kommunikation var at udvikle vores medarbejderes skriftlige kompetencer. Dette må i høj grad siges at være lykkedes. En anden gevinst ved kurset har været, at deltagernes motivation for løbende at forbedre deres egen og kollegers skriftlige kommunikation, er steget markant. Vi har fået et antal engagerede sprog ambassadører.

Om underviseren Lise Norup udtaler deltagerne begejstring. Lise beskrives som inspirerende, motiverende, faglig kompetent, pædagogisk og ikke mindst meget afvekslende mellem teori og opgaver.

Vi ser allerede frem til det næste kursus med Lise Norup.

 
   
  Morten Rottbøll
Personalechef
Akzo Nobel Deco A/S
 
   
  Boligselskabernes Landsforening  
- -
  Reference - Boligselskabernes Landsforening

Tilfreds kunde
 
   
  Brande Kommune  
- -
  Reference - Brande Kommune:


Vi har haft besøg af Lise.
Sammen med 20 medarbejdere, som alle skriver mange breve og notater, forstod hun at skabe et kreativt undervisningsmiljø...
Lise underviste på en inspirerende og underholdende måde. Hun var velforberedt og var med til at skabe en god dialog mellem deltagerne.
Vi er meget tilfredse med resultatet, og forventer at fortsætte samarbejdet med Lise.


Ca. 80 administrative medarbejdere fordelt på seks hold har gennemgået Lise's kursus i skriv dansk. Alle evalueringerne - uden undtagelse - er meget flotte og der er stor ros til Lise's evner til at skabe et kreativt undervisningsmiljø og hendes inspirerende måde at formidle det velforberedte stof på.

Vi er meget tilfredse med resultatet, og der er ikke tvivl om, at det er Lise Norup vi kontakter næste gang, vi står med et behov for sproglig opfriskning.
 
   
  Karen Bach
Ledelsessekretariatet
Brande Kommune
 
   
  Danfoss  
- -
  Reference - Danfoss:

Danfoss bruger Lise Norup til undervisning af medarbejdere på alle niveauer, både administrativt personale og ingeniører, og vi er meget glade for samarbejdet.
Lise er professionel og effektiv og formår at skabe en god stemning på sine hold. En anden vinkel vi lægger stor vægt på er at hun har overskud til at tilpasse kurset fra hold til hold ud fra deltagernes ønsker og behov.

Vi har lagt tilbud om Lises kurser ud på vores intranet og opfordrer vores medarbejdere til at melde sig, så vi alle på Danfoss kan få glæde af de mange gode råd og værktøjer og dermed være sammen om at profilere Danfoss på den bedst tænkelige måde.

Jeg har personligt deltaget i ét af Lises kurser og har stor glæde af min nye viden i mit daglige arbejde. Vi tror måske at sproget står stille og ikke forandrer sig, men det gør det bestemt. Lise har det hele med, hun rydder op i vore fejl og opdaterer med nye spændende måder at bruge sproget på.
 
   
  Hanna Bjerringgaard Bruun Hansen
Danfoss Academy
 
   
  Udpluk fra evalueringsskemaerne:

"Vi fik mange gode guldkorn, som kan bruges i hverdagen. God idé at vi gennemgik nogle af vores egne materialer."

"Glimrende afveksling"

"Meget fint. Du er utrolig behagelig at lytte til. Afslappet stil som får mig til at slappe af."

"Godt med afveksling mellem teori og øvelser. Godt flow i forløbet – tiden flyver afsted".

"Entusiastisk underviser der kan lide sit stof"
 
   
  Dansk Byggeri  
- -
  Reference - Dansk Byggeri:

Dansk Byggeri samarbejder med Lise Norup om skriftlig kommunikation. Det vil sige "skriv-bedre-kurser".

Som erhvervsorganisation har Dansk Byggeri en målsætning om stor synlighed og indflydelse og - ikke mindst - et højt serviceniveau. I den sammenhæng ønsker vi at ruste vore medarbejdere bedst muligt. Derfor skal alle medarbejdere have tilbud om at få de instrumenter, som de har brug for i deres daglige opgavevaretagelse. Blandt andet at lære at skrive i et direkte, forståeligt og engageret sprog.

Vi har gode erfaringer med Lise Norup. Hun leverer varen i form af praktiske råd og vink, som kursisterne kan anvende umiddelbart. Samtidig evner Lise Norup - i høj grad i kraft af en livfuld personlighed og et smittende engagement - at stimulere kursisternes interesse for sproget, dets finesser, fælder og signalværdi.

Jeg har selv deltaget i et af Lises kurser og har her oplevet, hvordan hun med indlevelse og præcise anvisninger til den enkelte kursist formår at rydde op og bygge op. Det klarer hun i kraft af et stort materiale og en målrettet forberedelse på præcis vores særlige behov.

 
   
  Mogens Hjelm
Pressechef
Dansk Byggeri
 
   
  Danske Bank  
- -
  Reference - Danske Bank:

Lise Norup er en engageret og levende underviser, der forstår at ramme sin målgruppes behov. Qua sin lange erhvervserfaring sørger hun for at krydre sin undervisning med lærerige eksempler, som kursisterne kan genkende fra deres hverdag. Og hun udarbejder en mappe til kursisterne, så de nemt og hurtigt kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål til den danske grammatik.
 
   
  Tine Jensen
Medier & Sprog
Kommunikationsafdelingen
Den Danske Bank
 
   
  Deloitte  
- -
  Reference 1 - Deloitte:

Lise Norup har undervist på vores årlige medarbejderkonference i ”Effective Writing” til alles fulde tilfredshed. En god opdatering af sproget, nyttige hjælpeværktøjer lige til at bruge og et spændende afsnit med Notat- og Referatteknik. Lise er meget engageret, veloplagt og velforberedt, og vi kan varmt anbefale hendes kurser.
 
   
 

Annette Holm Nielsen
Uddannelsesansvarlig
Deloitte

 
   
 

Udpluk fra evalueringsskemaerne:

"Din forberedelse, afholdelse og måde at køre kurset på har været enestående"

"Det er underholdende, hvilket er meget vigtigt. Meget dynamisk sammensat"
 

 
   
   
Reference 2 - Deloitte:

Vi har samarbejdet med Lise Norup igennem flere kursussæsoner. Lise er engagerende, inspirerende og motiverende, såvel som underviser for vores kursister, som samarbejdspartner for vores uddannelsesafdeling.

Lise dækker flere områder indenfor vores kursusaktivitet. Dels tilbyder hun kurser i skriftlig og formidlingsmæssige kompetencer, dels indgår hun aktivt i teamet omkring vores kandidater til Statsautoriserede Revisorer. Begge steder leverer hun et meget værdifuldt stykke arbejde. Lise's kurser bliver altid vurderet meget positivt i vores evalueringer, og vi oplever, at vores kursister får mange direkte anvendelige redskaber med sig hjem.
 
   
 
Vibeke Pakkenberg
Uddannelseschef
og Tine Kjeldsen
Uddannelseskonsulent
 
   
 

Deltagerkommentarer:

“Lise har mange gode eksempler på kurset”

“Meget positiv oplevelse - fantastisk til at formidle budskaber”

“Jeg fik et stort udbytte”

“Dejligt at se en engageret underviser, der aldrig løber tør for cases”

“Underviseren er god, inspirerende og god til at lære fra sig”

“Meget fint at tilpasse kurset til kursisternes ønsker, god involvering”

“Det var en fornøjelse!”

“God variation i undervisningen”

 
   
  Hørsholm Kommune  
- -
  Reference - Hørsholm Kommune:

Lise Norup har holdt kursus i pressemeddelelser for Hørsholm Kommune. Kurset fik meget positiv feedback fra deltagerne. Både de, der arbejder meget med pressemeddelelser og de, der kun skriver dem engang imellem, fik noget med hjem. Lise ramte også den linje, som Hørsholm Kommune har lagt i sin kommunikationspolitik. Med sin begejstring og direkte facon fik Lise engageret kursusdeltagerne, som oplevede en kompetent underviser, der er opdateret på de nyeste regler og talemåder.
 
   
 

Dorte McEwen

 
   
  Københavns Universitet  
- -
  Reference - Københavns Universitet

Tilfreds kunde
 
   
  Lynettefællesskabet  
- -
  Reference - Lynettefællesskabet:

De medarbejdere, som har deltaget i Lise Norups kursus i skriftlig kommunikation, synes alle, det har været meget inspirerende og lærerigt. Vores medarbejdere har fået et stort udbytte af kurset.
Lise er meget engageret og dygtig til sit fag. Med hendes erfaringer, målrettethed og glade ydre, formår hun at nå helt ud til hver enkelt kursist.
 
   
  Søren Jensen
Administrationschef
Lynettefællesskabet I/S
 
   
  Udpluk fra evalueringsskemaerne:

"Gode indslag og øvelser på kurset. Det øger interessen og giver god variation."

"Fremlægningen af stoffet, som Lise præsenterede, var meget flot!"

"Lise gav os gode ideer til videre brug."

"God og sjov måde at undervise på. Et utroligt lærerigt kursus. Generelt har jeg gået stort udbytte af kurset."
 
   
  Middelfart Kommune  
- -
  Reference - Middelfart Kommune:

40 medarbejdere på forskellige niveauer har på nuværende tidspunkt deltaget i Lise Norups kursus i Skriftlig Kommunikation. Vi er meget tilfredse med resultatet og vil gerne fortsætte samarbejdet.
 
   
  Lisbeth Behrendt
Web og formidling
Borgmesterkontoret
Middelfart kommune
 
   
  Udpluk fra evalueringsskemaerne:

"Tak for et godt kursus. Jeg er blevet positivt overrasket. Jeg synes, at det har været spændende og underholdende. Håber at vi får et opfølgningskursus."

"Dejlig atmosfære"

"Underviseren er god til at stoppe for lange og dumme diskussioner kursisterne imellem."

"God fordeling mellem teori og opgaver."
 
   
  Mærsk  
- -
  Reference - Mærsk:

For nogle år siden skulle jeg holde en række kommunikations- og teambuildingkurser for Mærsk Data.
De bad mig afsætte tid i forløbet til et kursus om ”Skriftlig Kommunikation”. Jeg havde hørt om Lise og spurgte, om det var noget for hende. Det var det. Hun kom og leverede varen. Meget målrettet og med udgangspunkt i kundens ønsker.

Lise formår at give sig tid til den enkelte uden at miste overblikket, og tiden holder på hendes kurser! De er underholdende - uden at det går ud over sagligheden.
Lise elsker at undervise. Det har en positiv effekt på deltagerne.
 
   
  Svend-Erik Nielsen
Direktør
Innovision
 
   
  Skandia  
- -
  Reference - Skandia:

Man skal lede længe efter en så engageret, velforberedt og spændende underviser som Lise Norup. Lise har virkelig forstået at skræddersy et effektivt sprogkursus, som gav ny viden og forståelse inden for det sproglige og skriftlige univers. Og dette til alles store tilfredshed - uanset alder og beskæftigelse. Vi kan på det varmeste anbefale Lise.
 
   
  Skanska  
- -
 

Reference - Skanska:

Først vil jeg sige, at jeg har anbefalet dig til alle, jeg har talt med. Her går man og tror, at dansk og skriftlig kommunikation - det kan man da bare, men nej.
Alle der har en smule med skriftlig kommunikation at gøre, trænger til at blive rusket op i. Selv min chef har lært meget af, at jeg har været på dit kursus, han tænker meget over hvad og hvordan han skriver breve nu.

Jeg oplever dig (Lise) som en utrolig seriøs, kompetent og utraditionel underviser. Du formår at få hele lokalet fanget i din undervisning - som i øvrigt foregår i en helt uformel tone. Det, at man gennemgår ens eget materiale, rammer bare plet - det er altså bedre end en tænkt situation.
Du rammer ikke kun den skriftlige kommunikation, men også ens egen person. Her tænker jeg specielt på alle dine brandgode A4 plakater - når hjernen er ved at være fuld, og i stedet for at drømme om ferie og aftensmad, så læser man små pudsige tekster - og mange af dem gemmer man til senere brug.

Som vi fandt ud af, kommer der hele tiden nyt til, og man bliver så forbløffet over at man ikke kan sine "ting" rigtigt. En gentagelse / opfølgning af kurset kan med fordel gentages hvert år. Altså kun ros til dig.

Karina
Skanska

 
   
 

Jeg deltog på kurset, Skriftlig Kommunikation, hos Lise Norup i april i år. Det var et absolut anbefalelsesværdigt og lærerigt kursus.

Foruden det gode materiale var lokalet, inden vi ankom, blevet dekoreret med mange farverige skilte, hvorpå der stod, hvad man skulle huske og ikke mindst, hvad man skulle undgå. Ligeledes var der masser af litteratur lagt frem til inspiration. Et kursus hvor du lærer om, hvad godt sprog er og hvilke ord og vendinger, der er gammeldags/nutidige. Og jeg kan slet ikke undgå at tænke over de ting og skrive anderledes her bagefter kurset. Kort og godt - alle burde rive et par dage ud af kalenderen og gå på dette kursus, der i øvrigt har en fremragende underviser.

Dorte
Skanska

 
   
  Socialministeriet  
- -
  Reference - Socialministeriet:

Tilfreds kunde
 
   
  Tårnby Ret  
- -
  Reference - Tårnby Ret

Tilfreds kunde
 
   
  Udenrigsministeriet  
- -
  Reference - Udenrigsministeriet

JELGREN CONSULT bruger Lise Norup som underviser, fordi hun er professionel til fingerspidserne og brænder for sit "stof". Senest har hun undervist på hold for os, blandt andet hos vores kunder Udenrigsministeriet og Rambøll.
Lise har godt fat i deltagerne - uanset niveau, køn og alder. Alle får noget med sig hjem, som de kan bruge. Lise har en smittende begejstring for sit fag og er utrolig vellidt.
Lutter høje evalueringer.
Jeg kan kun give Lise Norup mine varmeste anbefalinger.
 
   
 

Lone Jelgren
Direktør
JELGREN CONSULT

 
   
 

Udpluk fra evalueringsskemaerne:

"...at det var en god & engageret underviser","Meget inspirerende underviser" og "...professionel instruktør, behagelig undervisningsform med relevante og morsomme eksempler, velforberedt instruktør."

 
   
  Liste over kunder i det offentlige  
- -
 

Kommuner:
København
Hørsholm
Frederikssund
Albertslund
Ballerup
Høje-Taastrup
Hvidovre
Næstved
Vordingborg
Middelfart
Fredericia
Ikast-Brande
Holstebro
Aalborg

Institutionen Lykkebo

Region Hovedstaden
Gentofte Hospitals morgenuniversitet
SKAT
Patienterstatningen
Nationalbanken
Vejdirektoratet
Trafikstyrelsen
Udlændingestyrelsen
Ankestyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen
NaturErhvervstyrelsen
Justitsministeriet
Transport-, Bygnings- og boligministeriet
Udenrigsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Socialministeriet
Forsvaret
Grønlands Selvstyre
APVU
Danske Socialrådgivere
CFU
ACE Denmark

Listen er ikke fuldstændig.

 
   
 


 
-
Klik og læs evalueringer:
  Alcatel
  Advokatfirmaet C. E. Jensen
  Akzo Nobel Deco A/S
  Boligselskabernes Landsforen.
  Brande Kommune
  Danfoss
  Dansk Byggeri
  Danske Bank
  Deloitte
  Hørsholm Kommune
  Københavns Universitet
  Lynettefællesskabet
  Middelfart Kommune
  Mærsk
  Skandia Lifeline
  Skanska
  Socialministeriet
  Tårnby Ret
  Udenrigsministeriet
  
  Liste over kunder i det
  offentlige