Til forsiden
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
  - Kursus i Skriftlig kommunikation
"Skriv så du bliver læst..."
- Skriftlig kommunikation
Tekstforfatter og oversætter
- - Generel information
Lise Norup Marketing
-  
- - - - - - - - - - -

 

- -
ANDRE KURSER
- vi sammensætter efter behov
 

De enkelte moduler fra de forskellige kurser kan kombineres, når vi sammensætter et program specielt til jeres virksomhed.

Lad os tale om, hvad I har brug for. Så får I et program fuldstændig renset for spildtid.


  -  
  Skriv så du bliver forstået  
- - --
 

Formål:

"Ram plet med dine tekster"
Alle medarbejdere er ambassadører for virksomheden. Vi er alle med til at profilere vores arbejdsplads. Og det bør vi gøre i overensstemmelse med virksomhedens værdier. Derfor skal der også være en ensartethed i vores kommunikation, så vi sender et professionelt og troværdigt signal.

Lær at tænke på din modtager, når du skriver. Bliv bevidst om de mange forskellige målgrupper og vælg det rigtige sprog, afhængigt af situationen. Skriver du til kunder – er de unge, ældre? Skriver du til leverandører? Offentlige myndigheder? Andre? Det er vigtigt, at du bliver forstået. Fagudtryk, lange sammensatte ord og fremmedord bør omskrives. Vi gennemgår hvordan. Så du ikke taber prestige. Men så du skaber bedre relationer til dine modtagere. Og så du opnå dét, du vil med din tekst. 

God kommunikation er i øjenhøjde. Og din tekst skal være hurtigt læst, omgående forstået.  

Er din tekst disponeret rigtigt? Så bliver den nemlig interessant og relevant for din modtager. Den skal være let at læse, og budskabet skal være klart og tydeligt formuleret. Den skal være venlig og imødekommende. Vi kigger på ”det gode sprog” og fællesnævneren for god kommunikation.

Dette kursus opdaterer dit sprog, så du lærer at skrive korrekt nudansk - præcist og støvsuget for fyld.
Vi genopfrisker også det traditionelle komma; for mange er de enkle regler halvvejs gået i glemmebogen.Personligt feedback
Du får gode råd og tips til, hvordan du evt. kan forbedre dit sprog. Det personlige feedback er meget værdifuldt og bringer din hverdag med ind på kurset, så det bliver endnu mere relevant for dig.

Selvfølgelig kan du skrive. Men alle kan blive bedre!

Mange underholdende, korte øvelser, som aktiverer dig og får dig til at huske det, du lærer. Der skal være plads til gode grin undervejs. Det giver energi, og du vil synes, at dagen fløj af sted.

 
  Til Top  
  -  
  Skriftlig kommunikation for sekretærer  
- - --
 

Sekretærer er virksomhedens garant for, at de forskellige tekster sendes ud af huset fejlfrie og med korrekt kommatering. Langt de fleste sekretærer er dygtige til retskrivning, men savner måske lidt inspiration og opdatering.

Er du fx helt med på, hvilke nye regler vi har fået? Nye ord, vendinger, de seneste trends – som vel at mærke ikke er popsmarte reklamebureau-finesser, men ”det gode konkurrenceparameter”  for virksomheden, som afspejler jeres værdier ud af huset, ud til jeres kunder og forretningsforbindelser?

Deltag i to interessante og underholdende dage, hvor vi kommer hele vejen rundt om det danske sprog, og måden jeres virksomhed bruger det på. Du får en opdatering og bliver ajourført på alle måder. Derved bliver du en endnu bedre sparringspartner for dine kolleger og kan bedre redigere i de tekster, du får ind på dit bord. 

Du får også mulighed for et personligt feedback i tekster, som du selv har skrevet. Det kan være e-mails, breve, referater, notater eller andet. Det er op til dig!
 
  Til Top  
  -  
  Få styr på kommaerne på kun 3 timer  
- - --
 

Måske har du gået i skole på et tidspunkt, hvor din lærer nedprioriterede kommatering. Mange er gået ud af skolen med grammatiske *"huller". Dem kan du få fyldt op hos mig.

Du har sikkert hørt, at der kom et nyt komma - enhedskommaet - som så blev afskaffet igen i januar 2004. Dog med en enkelt valgfrihed (som næsten ingen bruger).

Det er med andre ord Det traditioneolle komma eller Det grammatiske komma, vi øver. Det er kun seks enkle regler, så du får styr på kommaerne på kun tre timer. Mange griner højt, imens de laver øvelserne. Det behøver nemlig ikke at være kedeligt at øve kommaer.

Kurserne er så populære, at de kører med ventelister hos flere af mine kunder. Alle kan overskue at afsætte tre timer til projektet.

Fejl af enhver art koster troværdighed. Kommafejl er sølle.Ja, de kan også skabe misforståelser - hvis de står forkert. Kom og få dem lært en gang for alle.

 

 

 
  Til Top  

 

  -  
  Effektiv mødeplanlægning  
- - --
 

Formål:
Hvordan forholder det sig egentlig med kommunikations-processen? Vi kigger på den ideelle – og på virkelighedens verden. Stærke og svage sider.

Er alle møder nu også strengt nødvendige? Bruger vi vores medarbejderes tid optimalt? Kan et møde holdes stående? Det kan det i flere store, velanskrevne danske virksomheder. Kan det hos jer? Plusser og minusser diskuteres.

Et godt møde er et aflyst møde. Er der nogen, der siger. Nok lige vel firkantet formuleret, men mange oplever, at de går til for mange møder. Vi føler os bedst tilpas, hvis vi er effektive.

Den vigtige planlægning før et møde, samarbejdet mellem mødeleder og referent. Alt det praktiske skal fungere. Der kan være mange bolde i luften på én gang. Til dette får du en kort introduktion til mind map – et genialt system som hjælper dig med at bevare overblikket.

Nyttige tips til mødeindkaldelsen og dagsordenen.

Vi kommer ind på gruppepsykologi og kropssprog, og du får  et par gode råd til at opnå større personlig gennemslagskraft.

Du lærer aktiv lytning og at tage gode notater, som kan bruges til at fastholde det væsentlige fra mødet.

ange underholdende, korte øvelser, som aktiverer dig, og får dig til at huske det, du lærer.  

 
  Til Top  
  -  
  Notat- og Referatteknik  
- - --
 

Formål:
Det er ikke kun referenter, der har brug for Notat- og Referatteknik. Hvis du ønsker at fastholde det væsentlige ved et møde eller under et foredrag/en forelæsning, er det praktisk, at du får nogle værktøjer, så du får struktur på dine notater – så du kan tyde dem og bruge dem til noget bagefter.

Lær aktiv lytning, få overblik, vælg de rigtige nøgleord, bliv bedre til at forberede mødet, så du undgår spildtid.


Du kan også have stor glæde af gode notater ved foredrag og ikke mindst i  undervisningssituationer. Måske skal du referere et tv-program for en chef? Hvad blev der egentlig sagt – og konkluderet?

Vi gennemgår de forskellige referatformer, så du bedre kan vurdere, hvilken form du bør vælge.  

Mange underholdende, korte øvelser, som aktiverer dig, og får dig til at huske, det du lærer. 

 
  Til Top  
  -  
  Internettekster der virker  
- - --
 

Formål:
Når du skriver til nettet, hvadenten det er til inter- eller intranettet, er der nogle grundregler, du har brug for at kende. Sprog og struktur er ikke det samme, som når du skriver til print. Du skal tage hensyn til, at din tekst skal være læsevenlig på en skærm. Det går derfor ikke ”bare at sætte strøm til printet”.

Hvordan er modtagerens/brugerens netvaner? Hvad forventer han at få af informationer – og hvordan skal de findes. Links er en fin service, men hvor mange eller hvor få? Og hvad med links videre ud, væk fra egen hjemmeside?

Troværdighed er vigtigt. Den gode overskrift øverst. Det er her, du fanger brugerens interesse. Hans tålmodighed er ikke stor. Han forventer, at du giver ham et overblik på få sekunder.   

Effektive øvelser med afsæt i jeres egen hjemmeside.

Takt og tone i emails. Denne voksende kommunikationsform bliver opfattet meget forskelligt. Er der blot tale om skriftlige telefonsamtaler? Nyttig tjekliste gennemgås.

Mange underholdende, korte øvelser, som aktiverer dig, og får dig til at huske, det du lærer.

 
  Til Top  
  -  
  Bliv klædt på til eksamen  
- - --
 

Mange er meget nervøse op til eksamen. Så nervøse, at det påvirker deres resultat.
De formår simpelthen ikke at formidle den viden, de har.

Når du er til eksamen, er du formidler. Få en masse tips til, hvordan du gør det bedst. Både til mundtlig og skriftlig eksamen.

Før eksamen
Du får også gode råd om eksamenslæsning. Hvordan disponerer du din tid bedst muligt? Læseferie er et stærkt misvisende udtryk. Lær at fordele din tid mellem lige dele strategi og belønning.

Tænk positivt – mentaltræning
Vi gennemgår nogle enkle øvelser, så du  får styr på nerverne. Mentaltræning er en proces, som tager tid. Derfor skal du helst i gang i god tid inden eksamen. Det vil hjælpe dig til at tro på dig selv, lære dig at tænke positivt og øge din koncentrationsevne.

Mundtlig eksamen
Kropssprog kan også være en væsentlig faktor til den mundtlige eksamen. Vi øver ”at være på”, og du får personligt feedback. Hvordan formulerer du dig? Hvordan virker din verbale og non-verbale kommunikation?

Skriftlig eksamen
Formulerer  du dig uklart? Har du fokus på det rigtige, det vigtige? Det har afgørende betydning i bedømmelsen af din skriftlige eksamen. Lær at skrive kort, klart og præcist. Med gode eksempler som tydeliggør dit budskab. Og som viser, at du har forstået opgaven.

Det får du også med egne teksteksempler. Send 2-3 korte tekster ca. to uger før kurset, så bliver de gennemgået i plenum, og du får inspiration til forbedringer.
 
  Til Top  
  -  
  Præsentationsteknik  
- - --
 

Præsentationsteknik og personlig gennemslags-kraft

Formål:

I mange jobfunktioner er det nødvendigt at tale til et større eller mindre forum. Er du nervøs ved tanken? Hvad fortæller dit kropssprog om dig? Din stemmeføring?
Få nogle gode råd og afprøv dig selv på kurset, så du virker sikker, kompetent og motiverende næste gang, du skal præsentere et nyt projekt, holde tale eller andet, hvor du har publikum på.
Dit budskab skal ud klart og tydeligt, uden unødig støj.

 • Hvilket sprog skal du bruge – til hvilken målgruppe?
 • Start, midterdel, afslutning på en god tale/præsentation
 • Hvordan bruger du AV-hjælpemidler bedst?
 • Præsentationer der virker
 • Hvor mange slides? Hvor megen tekst?

Mange underholdende, korte øvelser, som aktiverer dig, og får dig til at huske, det du lærer.

 
  Til Top  
  -  
  Pressemeddelelser  
- - --
 

Formål:
Lær at skrive gode pressemeddelelser, som vækker mediernes og læsernes interesse. Hvor ligger ”den gode historie”, hvad kan pressemeddelelser bruges til, hvad kan jeres virksomhed opnå med dem? Hvordan tackler du kontroversielle emner?

Lær at læse pressemeddelelser med redaktørens briller på. Hvad kan få ham til at vælge netop DIN pressemeddelelse? Hvor ligger faldgruberne? Masser af gode tips og ideer til dit daglige arbejde med pressen.

Vi kigger på sprog og struktur, følgebrevet, billedmaterialet. Fokus på interessante, fortællende overskrifter. Skriv relevant, præcist og informativt. Hav styr på dine facts, og husk altid at nævne en kontaktperson.
 
Også hvis din virksomhed har en kommunikationsafdeling, som er ansvarlig for kontakt til pressen, kan det være relevant at lære at skrive pressemeddelelser. Kommunikationsafdelingen kan jo ikke vide alt, hvad der foregår. Du som medarbejder sidder ofte med ”den gode historie - måske ligefrem en sand solstrålehistorie. Skriv et udkast til en pressemeddelelse, så letter du arbejdet for kommunikationsafdelingen. Og I får positiv omtale i medierne – ganske gratis.

Mange underholdende, korte øvelser, som aktiverer dig, og får dig til at huske det, du lærer. 

 
  Til Top  
  -  
  Oversigt  
- - --
 
 1. Kurser i skriftlig kommunikation “Ram plet med dine tekster” (alle niveauer) med mulighed for to opfølgningsmoduler så der bliver tale om et læringsforløb, hvis I ønsker det.
 2. Kurser i mundtlig kommunikation “Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft”.
 3. Kurser der klæder interne undervisere på til at undervise kolleger.
 4. Notat- og referatteknik.
 5. Få styr på kommaerne på tre timer.
 6. Pressemeddelelser – til alle medarbejdere (som sender videre til kommunikationsafdelingen).
 7. Bedre nettekster.
 8. Tekster der sælger

Foredrag
Sproglig “peptalk” for et større antal medarbejdere (eller en ledergruppe, som måske ikke har tid til et kursus).

Workshop
Tre effektive timer med ”10 gyldne råd” til god kommunikation.

En-til-en
Nogle foretrækker privatundervisning. Det er meget intensivt og målrettet netop det, deltageren har brug for. Meget anvendt af topchefer, men også medarbejdere på andre niveauer med særlige udfordringer eller opgaver.

Kvalitetstjek
Få jeres standardtekster opdateret og kvalitetssikret – af ”friske øjne udefra”. Jeg gennemskriver store rapporter, som mange har leveret bidrag til, så slutresultatet bliver homogent og flydende, med samme terminologi og korrekte tider m.m.
Årsberetninger, hjemmesider og andre meget vigtige tekster bliver renset for fejl og forbedret sprogligt.
Sprogpolitikker bliver opdateret efter seneste retskrivningsordbog af 9. november 2012.

 
  Til Top  

 

 
-
Vælg et kursus:
  Skriv så du bliver forstået
  Kursus for sekretærer
  Få styr på kommaerne på
  kun 3 timer
  Effektiv mødeplanlægning
  Notat- og Referatteknik
  Internettekster der virker
  Bliv klædt på til eksamen
  Præsentationsteknik
  Pressemeddelelser
  
  Oversigt